Tiltrukket av utseende

Hvordan stoppe å være så tiltrukket av andre på basis av utseende?

Alle har sine preferanser når det kommer til utseende.

Det er da ikke noe galt i det, så hvorfor stoppe?

Eller skaper det problemer for deg på noe vis?

De preferansene viser seg å lene seg mye mot de samme idealene. Grovt sett. Timeglassfiguren på jentene fks. Det er bare å ta en titt på skuespillerinner, porno, modeller, kjendiser osv. Og på hvilke jenter som åpenbart er vanskeligst å få. Derfor er det noe galt med det.

Dette fokuset på utseendet fører til at mange blir målt dårligere enn andre, bare pga utseende. Og at øyna går mot andre når du har noen også. Det kan føre til at de en er glad i og har i livet ikke får den oppmerksomheten en kan og ønsker å gi. Og på den andre siden mye tort og svie for en selv i letingen etter de som har et visst utseende, fordi dem er vanskelige å få fordi det er så mange som er interesserte i dem.

Dette går ikke på at jeg trenger å høre at jeg ikke er slem eller noe, men heller på de konsekvensene det får i praksis. Både for andre og meg.

Jeg ser du allerede har bestemt deg for noen premisser her, så da ser jeg ikke noe poeng i å forklare deg hvorfor de er feil.

En fyr jeg kjente en gang samlet på pornofilmer med ekstremt stygge damer. Du kan jo prøve om den metoden fungerer for å endre dine preferanser.

Jeg har bestemt meg for premisser basert på hva som faktisk viser seg i størst grad, slik jeg har oppfattet det. Og så er jeg jo av den oppfatning av at man kan ta feil, selv når en føler seg rimelig sikker. Men dette med timeglassfigur virker så åpenbart at det er vanskelig for meg å forstå at noen kan tro noe annet. Uansett så har jeg jo det problemet jeg har med dette personlig.

Det å se porno med stygge damer fjerner ikke problemet, men det var et interessant forslag.

Jeg tipper at hverken du eller noen andre har spesielt gode argumenter for hvorfor premissene mine er feil. Da hadde jeg ikke vært her og spurt om disse tinga. Jeg er fokusert og reflektert og har tenkt på disse tinga i årevis.

Det virker som om du legger som premiss at utseende og personlighet henger sammen.

Men det stemmer ikke. Kvinner er like forskjellige som menn når det gjelder personlighet, preferanser og standarder.

Noen av de “hotte” spiller på utseende og utnytter det for alt det er verdt - det ser vi daglig eksempler på i sosiale medier.

Andre kan virke utilgjengelige, men det er bare på overflaten - fordi de stadig må håndtere en oppmerksomhet de ikke har bedt om. Det er de du skal sikte deg inn mot - ved å oppføre deg normalt og ikke spille spill - som de uansett gjennomskuer med én gang.

Utseende og personlighet henger helt klart sammen, men jeg skjønner hva du sier her. Begge de væremåtene du sier der i forhold til et ettertraktet utseende gir mening. Det jeg peker på er det faktumet at disse jentene har så store valgmuligheter, og derfor er vanskelige å få.

Det er i alle fall en svært sannsynlig årsak til dette fenomenet, at store valgmuligheter gjør noen vanskeligere å få. Blant annet med det du sier om å “ikke spille spill”. Det er en av flere personlighets-faktorer som en kan bli mer eller mindre dømt på, det å være genuin. I andre enden av skalaen er for mye direkthet og for dårlig selvsyn som en er mer en villig til å vise. Det kan være litt av en kamp å finne frem til en balanse.

Du har rett i at det må være typen å sikte seg inn på. Det funker dårlig å sjekke opp type “gold-diggers” når du går på trygd. For å ta et eksempel. For min del må det også være dem som er åpne for fwb, situationship-typ, og det kompliserer ting ytterligere.

Hva bygger du denne påstanden på? Egen erfaring? Hvordan vil du da forklare at min erfaring tilsier det motsatte?

Og hvorfor skulle en trygdemottaker ønske seg en golddigger i utgangspunktet?

Mennesker viser stadig en usedvanlig evne til å vri tolkningen av virkeligheten dit de vil. Dette ser man i hvor manipulerbare mennesker er i politiske konflikter foreksempel. Ta midtøstenkonflikten, folk har helt motstridende oppfatninger ettersom interesser og sympatier. De stoler på forskjellig informasjon, velger ut forskjellig informasjon og tolker informasjon forskjellig. Så om en av oss har tolket det vi har sett skjevt er det intet spesielt med det. Jeg tror jo det er du som tolker skjevt, naturlig nok.

At hvordan vi blir oppfattet mtp attraksjon og alt mulig annet påvirker vår væremåte er logisk, fordi det alle slike ting har en betydelig innvirkning på vår livsutfoldelse. Attraksjon, helse og annet. Det stemmer forøvrig med hvem som har slått meg som de klokeste av de jeg har møtt også. De som virker mest hardt prøvede er ikke overraskende de som ofte virker klokest, som i at de ikke tror at “det er opp til oss selv” i like stor grad.

Jeg har ingen interesse for gold-diggere, jeg har interesse for timeglass-formede babes, og de står i en unik posisjon til å være blant annet gold-diggere.

Det du skriver her har fortsatt ingenting med konseptet personlighet å gjøre.

Personlighet kan riktignok påvirke i hvilken grad man vektlegger ulike aspekter av informasjonen man tar inn, men det forandrer likevel ikke mitt hovedpoeng: at personlighet er helt uavhengig av hvordan kroppen ser ut.

(Dersom du mener at personlighet ikke er medfødt og uforanderlig, har vi ikke noe grunnlag for videre dialog.)

Personlighet spiller inn mht. partnervalg. Derfor er det irrelevant om en person har mange valgmuligheter fordi h*n uansett vil velge ut fra sine egne preferanser. Befinner du deg i riktig preferansegruppe for individet det gjelder vil du på den måten automatisk gå foran alle andre i køen.

I teorien vil det være like mange timeglassformede i andre sosiale subgrupper en golddigger-segmentet. Muligens litt færre i praksis, men det har med eksterne og individuelle faktorer å gjøre, da det også handler om prioriteringer iht. kosthold og trening.

“Det du skriver her har fortsatt ingenting med konseptet personlighet å gjøre”

Jeg er småfull, og får svare enkelt. Det jeg skrev der skulle ikke ha noe med konseptet personlighet å gjøre.

“(Dersom du mener at personlighet ikke er medfødt og uforanderlig, har vi ikke noe grunnlag for videre dialog.)”

Da har vi ikke noe grunnlag for videre dialog. Om to stykker har samme medfødte personlighet, men helt forskjellige utfordringer med tanke på å utfolde seg i verden, så er det fornuftig å anta at personlighetene vil uttrykke seg helt forskjellig i verden. Som at en er oppfattet som svært attraktiv og en som lite attraktiv, og begge er tiltrukket av andre som blir oppfattet som svært attraktive. De vil da ha helt forskjellig mulighet til utfoldelse og vil derfor utvikle forskjellig personlighet i praksis.

“Men det vil jo gi deg begrensinger på kjærlighet og følelser om du skal bare være tiltrukket av hvordan noen ser ut.”

Nettopp, men som du sier, så har du inget svar på hva som skal gjøres med problemet. Det er heller absolutt ikke sånn at det er “bare” utseendet, men først og fremst utseendet.

Uansett fint at dere skaper en samtale om dette, virkelig.

Du må være en usedvanlig grunn person som har smale preferanser på utseende, og dessuten et så deterministisk menneskesyn. Men deg om det.

Uansett: det fremstår som om du legger Red Pill - hypotesen til grunn for dine antakelser om mennesker og deres indre motiver. Setter vi den hypotesen opp mot en annen populær hypotese i mannosfæren, nemlig 20/80 regelen, får vi et interessant resultat.

Red Pill (og alt det andre i samme gate) forutsetter et menneskesyn som sikkert stemmer i 80% av tilfellene, både for menn og kvinner. Men hva med de resterende 20% kvinner? De velger ifølge 20/80 regelen IKKE fra de 20% menn som allerede har tatt de øvrige 80% av kvinnene. Altså kan det ikke være mer enn 60% av mennene som blir stående igjen på perrongen.

Vi vet ikke noe om hva slags virkelighets- og menneskesyn de resterende 20% av kvinner har (annet enn at de IKKE følger Red Pill menneskesynet), men jeg finner det verd å utforske. Jeg har allerede erfart at det finnes noen med timeglassform i det segmentet også.

“Du må være en usedvanlig grunn person som har smale preferanser på utseende, og dessuten et så deterministisk menneskesyn. Men deg om det.”

Jeg tviler på at du har noe god logikk for å backe opp det argumentet, at en er en “usedvanlig grunn” person som har “så smale preferanser på utseendet”, hva nå det betyr, eller at det er grunt å ha et deterministisk menneskesyn. Jeg kan begrunne et slikt syn veldig godt, og om jeg har rett hvem er da den grunne? Jeg vil gå så langt som å si at det er mangel på modenhet å ikke takle et deterministisk syn. De preferansene mtp utseendet er ikke valgt, så hva de har å gjøre med å være “grunn” vet jeg ikke.

Jeg vet ingenting om dette med 20/80 i forhold til virkeligheten, annet enn det som går nettopp på attraksjons- verdi opp mot Tinder. Jeg har også møtt timeglass-formede jenter som er spesielt kloke og annerledes. De er da gjerne spesielt hardt prøvet på andre måter. Jeg snakker uansett i generelle termer.

Jeg har ingen problemer med å takle et deterministisk menneskesyn hos andre. Det gir meg bare større spillerom, fordi en som tenker deterministisk ikke kan bevege seg utenfor sitt predefinerte mulighetsrom, mens jeg kan bevege meg helt fritt i samme sfære.

Jeg skal nå ihvertfall ut og møte én timeglassform i kveld, så får vi se hva slags materiale hun er laget av. Det er uansett flere der de kommer fra. (Og de kommer ikke fra Tinder.)

Du kan i alle fall føle deg friere utifra en innbilt grad av viljefrihet. Jeg beveger meg i den friheten som faktisk eksisterer, akkurat som du egentlig gjør. Lykke til med timeglasset.

Tiltrekning i stor grad på basis av utseendet er ikke et valg, og heller ikke tegn på å være spesielt overfladisk. Det kan åpenbart føre til kvaler for den det gjelder, derav min post her. At det er en overfladisk tiltrekning er helt rett, men det som ligger i å kalle noen “overfladisk” ligger nok mer i bedømme deres tankemåte. Det er to forskjellige ting å være tiltrukket av noe overfladisk og det å tenke overfladisk. De dype ringvirkningene dette begjæret til noe overfladisk kan skape i dypet av et menneske, i synet på seg selv og i synet på menneskehetens moral, kan være enorme.