Bipolare type 1

Kan man stole på personer med Bipolar lidelse type 1? Det er veldig vanskelig å vite om de er manisk eller ikke. Fortvilende å ikke vite om man blir «lurt» eller ikke. Det er mange ganger vanskelig å vite om de er maniske eller ikke. Hvordan avdekke Mani?

Kanskje du heller bør fokusere på hva personen(e) faktisk sier og gjør istedenfor om de er “til å stole på”, og så håndterer du sitasjonen deretter?

Har du konkrete eksempler, er det lettere å komme med konkrete forslag.

Et vanlig eksempel er at de sier at de tar medisin, men så gjør de det ikke. Når de blir maniske så sier de hva som helst for å få viljen sin. Kan man spørre noen om de tar medisinen sin hver dag?

Regner med det er en myndig person det er snakk om her, og da har du ingen rett til å vite hvilke medisiner vedkommende tar. Det du evt. kan gjøre er å kontakte personens fastlege (evt. Legevakten dersom du ikke vet hvem fastlegen er), og melde inn en bekymring.

det endte opp med at fastlegen ble kontaktet sist. men da er det gått altfor langt og konsekvensene blir for store. Dessverre er det for lite oppfølging fra helsevesenet.

Da er det bare å fortsette å presse fastlegen, helt til man får noen klare og forpliktende svar. Da jeg sto i en lignende situasjon, dro jeg til DPS’en der vedkommende gikk til behandling, og nektet å forlate lokalene før jeg hadde fått vite hvordan jeg skulle håndtere situasjonen.