Plager etter et fælt liv 30 år +

hvilke «skader» kan man sitte igjen med som menneske når man opplever mangel på støtte, tillit, omsorg, trygghet? i dette tilfelle i over 30 år