Gift med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

43

Hei
Han jeg er gift med (i 6 år) har unnvikende emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og fikk denne diagnosen for rundt 1,5 år siden. Han sliter også med angst, dårlig søvn og spiseforstyrrelser.
Jeg vet liksom ikke helt hvor jeg skal gjøre av meg eller hva jeg skal gjøre. Forholdet vårt har vært veldig fint, men jeg trenger å møte ham på en annen måte slik at vi ikke har så mye konflikter.
Jeg har baggasje jeg også, men jeg har et optimistisk syn på livet og tenker at det meste kan løses.
Kommunikasjonen er noe vi jobber med hele tiden, men det er så vanskelig når vi ser alt helt forskjellig.
Noen ting han ser på som uhyre viktige, ser jeg på som bagateller (og dette er sikkert veldig problematisk).
Eksempelet jeg har handler om at jeg hadde en avtale kl. 14 og han hadde en avtale en time før. Vi har bare en bil, så jeg fikk skyss én vei og skulle muligens ta toget tilbake. Dette var veldig problematisk for ham og han ville at vi skulle finne en annen løsning. Jeg ser ikke problemet med skyss den ene veien og kollektivt den andre, for at han skal kunne få ha bilen… Dette er jo selvfølgelig skrevet fra min side, men jeg forstår ikke.

Jeg trenger tips, hvis noen har, til hvordan jeg kan møte ham på en bedre måte og forstå.

Takk.

Det å ha forskjellig livssyn i et forhold er egentlig ikke relevant her. Det er han som har en diagnose, og det er da hans ansvar å søke hjelp for de problemene det skaper på hjemmebane. Du kan evt. støtte han i den prosessen.

Vet ikke helt om dette med bil og kollektiv er så vesentlig.
Men, på helt generelt plan så vil nysgjerrighet og forståelse være et heldig utgangspunkt i kommunikasjon.
Det å forstå er på ingen måte at du trenger å være enig eller føye deg i den andres mening, men bare å forstå.
Også er det opp til deg å vurdere om diagnosen (e) gjør det mulig å ha et balansert og gjensidig forhold hvor dere begge får oppfylt deres behov