Dyre biler

I en ny artikkel fra Illustrert Vitenskap står det at menn med dyre biler er mer attraktive. Hva tror dere?

Hvilken kilde oppgir Illustrert Vitenskap til dette?

Adferds-forskere i Brasil via spørreundersøkelser

Spørreundersøkelser har metodiske svakheter som er godt kjent.

Til en viss grad. Folk er forskjellige, og hva som betyr noe er forskjellig for folk.
For noen er dyre biler tegn på rikdom og/eller suksess som jeg vil tro mange synes er attraktivt.
For mange av dem som er interesserte i biler, er nok en dyr bil også attraktivt.

Joda. Kan godt hende det ikke holder mål sånn sett

Så mange er tiltrukket av rike/suksessfulle menn? Vi vet jo alle at noen selvsagt er det, men denne artikkelen gir i alle fall inntrykk av en vidtomgripende trend, ellers var det ikke akkurat ny kunnskap. Men om noen av en eller annen grunn prøver å få det til å høres mer vesentlig ut enn det er, hvem vet.

Hvorfor i så fall skulle noen ønske å gi det inntrykket? Jeg tenker selv at kanskje mange har et sårbart ego og liker kanskje tanken om at mer penger/suksess er det som gjør dem heite. At de med mindre ikke skal tru dem er noe liksom