Dikt einsam

Einsam eg er
verden ser ikkje den eg er.
Eg kjenner meg så liten
i denne verden
kjene på kjensla av at
eg ikkje har noko verdi
eller noko form for beteningi.
stadig eg spør meg sjølv
har eg ein verdi?
Er det nokon som
ser meg for det
menneske eg er.
eller skal eg vandre
for meg sjølv her i livet
@Rydningen91