Unnskylding?

Kan noen bruke det som en unnskyldnig til at noe ikke var mobbing når jeg var vanskelig snakke med? Jeg var ofte den som sto alene, hadde ingen være med på fritiden, ingen venner på skolen. Tror har opplevd baksnakking for da jeg kom inn i en garderobe ble det en gang plutselig stille og alle så bare på meg og en sa til de andre: “er det hun?”

Følte meg ikke så bra. Har aldri vært spesielt inkludert. Er i dag å uten venner, ingen jobb… jeg feilet med skole. Føler meg litt mobbet av de som er eldre enn meg å, spesielt lærere og enkelte i helsevesenet. Hele samfunnet

Ville bare fortelle historie.

Spørsmålet blir jo heller hvorfor de mente du var vanskelig å snakke med. Høres jo nesten ut som om de av en eller annen grunn dømmer deg før de kjenner deg. Så det blir ikke direkte mobbing. Men det kan fort være baksnakking, noe som er like ille. Mobbing er rettet direkte mot en person, enten det er synlig eller anonymt. Baksnakking er ikke nødvendigvis det samme.

Og det er synd å høre at du har lite nettverk i dag, og hadde lite nettverk når du var yngre. Det er dessverre veldig gjenkjennelig for meg og.

Uten å vite hvorfor du føler deg mobbet så er det vanskelig å si om det er mobbing, eller om noen er direkte med deg. Det at noen er direkte med deg kan være veldig sårt, men ikke nødvendigvis mobbing. En lege eller lærer f.eks. kan være veldig direkte mot noen, uten at det er mobbing, selv om elev/pasient føler at det er mobbing. Om læreren din er streng mot deg fordi du ikke gjør skole arbeidet ditt, så er ikke det det samme som mobbing.

Er ikke baksnakking en del av skjult mobbing? Finnes tre mobbeformer: direktemobbing, skjult mobbing og digital mobbing. Baksnakking vil derfor være en form for skjult mobbing siden det kan skape uhyggelig stemning og gjøre så den som blir baksnakket lett blir dømt og rykter spres lett.

Mener ikke lærere som er streng fordi ikke gjør arbeidet, men at mobbing er gjentakende handlinger over tid. Selv om jeg aldri har opplevd direkte mobbing, føler jeg likevel livet er helt ødelagt

Jenter mobber ofte gjennom skjulte former. Det er ofte gutter som mobber direkte mobbing.

Baksnakking kan være en del av skjult mobbing, men ikke nødvendigvis. Det kommer an på hyppigheten av det. Mobbing er generelt sett basert på hyppigheten av noe. F.eks. så kan noe som føles som mobbing, men skjer en til to ganger ikke regnes som mobbing, det blir regnet som erting. Det betyr ikke at det er greit i det hele tatt. Mobbing er om noe skjer hyppig over tid.

Og dessverre så er det slik at bare ved å baksnakke én gang, så kan det føles både uhyggelig og gjøre så du blir dømt av andre og få rykter spredd, men selv da, siden det skjedde én gang, så er det ikke regnet som mobbing. Jeg vil fremdeles si at det er like ille.

Bildet over hvem som gjør hva innen mobbing er nok blitt noe forandret, på grunn av digitale plattformer så er det ofte der det mobbes mest i dag siden mobberne kan være anonyme. Og det har jevnet seg ut når det gjelder hvem som bruker skjult eller direkte mobbing. Riktignok så bruker nok jenter med psyke når de mobber enn guttene som er mer fysiske.

Følelsen av at livet er ødelagt er veldig vond, men den kan snus, selv om det ikke nødvendigvis er veldig enkelt. Det vil ta tid, og energi fra deg. Det viktigste er at du er motivert, finner ut av hva du har lyst til å gjøre, og prøve å nå de målene som må til for å komme dit. Men jeg vet veldig godt at det kan være veldig vanskelig. Jeg selv har en veldig stygg bakgrunn når det kommer til mobbing, og har vært der flere ganger at jeg har følt at livet er ødelagt. Men man kan alltids komme seg over det igjen. Jeg var 31 når jeg fikk den jobben jeg har i dag, og det er egentlig den første ordentlige jobben jeg har hatt.

Jeg er eldre enn 31, aldri hadd noe jobb jeg. Er per dags dato ufør. Har aldri jobbet noe særlig. Selv om baksnakk kun skjedde 1-2 ganger på noen, så kan den personen ha opplevd annen baksnakking fra noen helt andre og dermed blir det mer komplisert og innviklet og det blir samme effekt som mobbing fordi vil føles som er mobbet av hele samfunnet.

En vet aldri hva en person har å bære på som blir baksnakket. Mulig det kan være fordi den personen er merkelig og da finner flere og flere det akseptabelt å baksnakke ettersom de kommer over personen eller blir å møte personen på et vis…

Baksnakking fører til mye rykter og rykter er mobbing