Mitt barn blir ikke inkludert

Går i 3 klasse og har siden oppstart i 1 klasse hatt problemer med det sosiale i sitt klassetrinn med armer og bein plutselig her og der, klyping og fastholding. Var mest overgangssituasjoner(fra klasserom til garderobe o.l) og i lek. Etterhvert ble det mer voldsomt med følelsesmessige utagering som også kunne være voldelig. I starten var det kun ved avvisning og ikke bli inkludert av de andre men etterhvert ble det sterke reaksjoner ved alt som følelsesmessig var vanskelig å stå i virket det som. Endt med flere 9A saker mot seg etter noen år. Ganske voldelig adferd der noen barn har blitt veldig skremt og foreldrene har blitt skremt og meget sinte(noe vi foreldre forstår meget godt). Har det siste året hatt 1 ansatt på seg heletiden i skoletid og har i perioder ikke fått lov å bli med ut i friminutter og noen andre aktiviteter trinnet har. Har ikke fått lov å gå på SFO med trinnet sitt siste 1,5 år. Faglig er barnet sterk i alle fag og går veldig bra i klassetimene med klassen sier lærer utenom i gym. Gym er et av stedene barnet ikke blir inkludert på lik linje med de andre barna pga fare for utagering mot andre. Barnet har vært til utredning, kun snakk om atferdsforstyrrelser der det konkluderes med at forsinket modning er årsaken. Barnet har blitt flink til å sette ord på følelser, jobber hardt med å besinne seg og gå ut av situasjoner som følelsesmessig er vanskelige. Vi foreldre har vært på kurs i diverse i 2,5 år og jobber hardt med å samarbeide så godt vi kan med barnet, barnevernet + foreldreveiledning derfra og samarbeid med skolen. Bup avsluttet raskt saken med begrunnelse at barnet vil modnes og dette blir bedre. Barnet må få samtaler med helsesykepleier innimellom, noe barnet ikke gjør og ikke ønsker. Har nå gått 1 år siden BUP utredning uten noe særlig bedring annet enn masse tiltak på skolen for at barnet ikke skal skade andre barn. Barnet hadde ikke disse problemene i barnehagen men både barnehagen og vi foreldre var tydelige mot skolen at barnet fungerer best i små grupper da barnet fort mister Interessen ved lek i store grupper og lett kan forsvinne for å finne på diverse annet kreativt på egenhånd.
Vi foreldre ivaretar barnet godt hjemme og ser ikke at barnet er sånn her på fritidsaktiviter, med andre barn i andre klassetrinn på sfo, barnehagebarn, nabobarn, barn av våre venner osv. Hender det er en del krangling med noe samme utageringsadferd mot søsken men dette blir godt håndtert av oss så situasjonene roer seg raskt. Barna er veldig glade i hverandre og inkluderer hverandre i lek hjemme mm. Er vanlig søsken krangling sånn vi foreldre ser.
Sånn vi ser situasjonen nå på skolen så trives ikke barnet vårt sosialt og har det ikke bra. Det blir ikke likeverdig inkludert og sosialisert med de andre på trinnet. Barna har begynt å ikke gi vårt barn bursdagsinvitasjoner selv om alle andre i klassen får, barn vil ikke ha med vårt barn på aktiviteter utenfor skolen, noen foreldre nekter totalt å samarbeide med oss for at barna skal kunne snakke sammen om dette. Skolen har ikke nevnt ønske om klassebytte eller skolebytte men sier at tiltakene vil være langvarige pr nå(ca 2 år til sånn u.t forstår).
Selv så står jeg nå å lurer kraftig på om det er skolebytte som bør gjøres i denne situasjonen da situasjonen ser fastlåst ut og umulig å reparere. Hva tenker dere?

Slik jeg skjønner det har dere en sønn i 3. klasse på barneskole som fort kan bli utagerende i forskjellige situasjoner på skolen, men fortsatt er faglig sterk?

Dette er nærmest som å lese om meg selv da jeg selv var like gammel. Jeg er litt usikker på akkurat hgca som gjorde at jeg gikk fra å være klassens pøbel til å bli en av de roligste, men at jeg hadde en lærer som “stilte meg til veggs” tror jeg utvilsomt kan ha hjulpet meg. Hun tok meg ut på gangen og hjalp meg å forstå hvordan jeg gjorde situasjonen ubehagelig for de andre - streng, men rettferdig og tydelig. At jeg fikk mer utfordrende oppgaver tilpasset mitt faglig nivå var også noe jeg husker jeg satt veldig pris på. Rett og slett kvitte seg med frustrasjonen over å bruke timesvis på noe jeg åpenbart kunne fra før. Jeg tror også jeg ville satt pris på å jobbe i mindre grupper.

Dere kan evt sende melding tilbake om jeg kan være inne på noe. Lykke til!