Hvorfor liten omtale i media?

jeg synes det er urettferdig
media omtaler utbredt
om trafikkulykker
men det er så stille
om de som tar livet sitt
enda det er over det tredobbelte
som velger dette
sammenlignet med trafikkdøde
hvorfor lurer jeg på?
skal det liksom bare dysses ned
fordi det er vondt og ubehagelig?
har vi skyldsfølelse?
for det er noe galt et sted

Dette er en bevisst prioritering. Man er bekymret for smitteeffekten. Jeg tror ikke det er hjemlet noe sted, bare en uskreven regel. Så kan man jo diskutere om det er riktig eller hensiktsmessig, men den diskusjonen får noen andre ta - jeg har andre prioriteringer.