Kunstig intelligens

Dette har vi hørt en del om den siste tiden. Men om KI skulle ha nytte av betydning, så skulle det vært å utvikle en KI som faktisk finner løsningen på de store farene. Løsning for å få slutt på krigen i Ukraina. Løsning for å få slutt på krigen i Gaza. Tilgang til nok mat og rent vann verden over. Og så videre. På måter som vi mennesker ikke kan tenke oss til.

Det er da nok av mennesker som allerede har løsningen på disse problemene. Men nesten ingen vil prøve disse løsningene. Tror du flere vil prøve AI-løsninger, bare fordi det er AI?

Det er allerede nok mat og vann til hele verden, men fordelingene er ikke rettferdig. Har en penger, får en som regel mere. Mens de landene som ikke har så mye penger må streve mer.

Jeg tenker to ting, at enten må AI programmeres til å gjøre godt eller så må AI utvikle egen vilje som faktisk er god på menneskers vegne. Om AI skal bli godt for mennesker i fremtiden. Jeg tror nok løsningene allerede er der, men at det er mangel på villig lederskap. Det er ikke mangel på lederskap som hevder godhet, men siden så mange av dem er uenige så er det noe som skurrer. Alle kan ikke ha rett på motsatte sider av konflikter. Vi skal være svært forsiktige med hvem vi betror til å programmere AI. Det vil si hvis vi har noe vi skal ha sagt.