Slette profil

hvordan kan jeg slette meg fra denne siden?

Du skriver til oslo@mentalhelse.no at du ønsker å slette profilen din (sammen med all informasjon du har skrevet om du ønsker det). Det skal de fikse.