Dikt, Vist du gjer meg lov

Vist du gjer meg lov
skal eg vise deg kor vakkert
livet kan vere.
Eg skal vise deg den finaste
stjernehimmel som du noko
gang har sett.
Vist du berre gjer meg lov
skal eg gje deg varme og glede
vist du bare gjer meg lov
skal eg ta vek alle den smerte
som du bere på.
Og det som du ikkje tør og vise.
Men eg kan sjå det i dine auger.
Vist du berre gjer meg lov
skal eg vise kor vakkert livet kan vere.
Vist du bare gjer meg lov
skal eg vere den du kan støtte deg på
når livet ikkje er så lett og leve.
Eg skal le med deg,
Eg skal grine med deg.
Vist du bare gjer meg lov
B.O.R 24.1.23
@Rydningen91