Dikt, Til Deg

Til deg som
ikkje har det så lett,
til deg som ikkje
ser noko beteningi i livet
Men likevel møter livet.
dett ❤️ er til Deg
ikkje gje opp
@Rydningen91