ASD. Noe tips?

Hei, jeg har autisme og adhd og går på en avdeling for ASD. Vi har samme fag som andre bare mer voksene og mer pauser.

Meg og en gutt i klassen min har samme rom ved siden av 2 andre gutter på vårt trinn. De klikker og har raseriutbrudd nesten vær dag.

de banker i veggene ødelegger ting skriker osv. For meg er dette for mye, i starten var det greit men det skjer så sinnssykt ofte nå. Jeg er sensetiv til lyd og jeg Blir så sliten av å være på skolen jeg bruker all energi på det og klarer ikke å Gjøre Timene ornkelig.

Poenget mitt er egentlig: Har noen (spesielt vis du har autisme og kan forstå hva jeg mener) tips på hva jeg kan gjøre? Eller om dere vet noe som kan hjelpe eller eventuelt åssen jeg kan spørre om å få flyttet rom?

Har du snakket med læreren din, og fortalt hvordan det er? Eller noen andre på skolen?

Jeg ville bare sagt det som det er at det er for mye støy og bråk når de holder på, og at du ikke får gjort skoleoppgavene dine. Og etter opplæringsloven så har:

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Det er opplæringsloven §9 A-2 ( Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) - Lovdata)

Så du har til og med loven med deg om du ønsker å bytte rom slik at du får ro til å gjøre skolearbeidet ditt.

Tusen takk for hjelpen, det var veldig nyttig