Kan man velge

sine gleder og sorger? I så fall hvordan?